Går der helt ged i dit OneDrive for Business site, kan du via en lille bagvej komme ind og slette det.

Normalt i SharePoint, som OneDrive for Business er, kan du komme ind på site indstillinger og slette det. Men det er fjernet i Office 365, så du ikke bare kan gå ind og slette den. Dog er funktionen ikke fjernet, den kræver bare du er lidt fiks med URLen.

Inden du går videre, så vær opmærksom på at du også slette alle data i dit OneDrive for Business. Og sørg for at slette evt. synkroniseringer du har sat op på nogle computere.

 

Log ind som normal og tilgå så denne side, tilpasset til dit setup selvfølgelig:

https://<dit_firma>-my.sharepoint.com/personal/<dit_brugerid>/_layouts/15/deleteweb.aspx

Både ditfirma og dit_brugerid, finder du let ved at logge på dit OneDrive og så har du dem i adressefeltet.

 

Når du går ind på adressen, skal du nu bekræfte om du vil slette sitet. Siger du ja, ja så slettes det, inkl. alle data og opsætninger.

 

Vil du bagefter lave et nyt OneDrive for Business, så logger du bare ind og klikker på OneDrive som normal. Så vil den fortælle den er ved at klargøre den og efter typisk 10-20 minutter er den klar til at blive brugt igen.

Forbind til Exchange Online med PowerShell. Det er meget relevant at vide om brugerne holder sig under 1000 mapper, da der ellers kan komme problemer.

Kør først denne:
$mbx=get-mailbox

Og så denne der kommer med en liste, sorteret efter navn, og med antal mapper:
$mbx|select Displayname,@{n="FolderIdCount";e={(get-mailboxfolderstatistics -id $_.Identity | select FolderId).count}} | Sort-Object -Property Displayname

Start PowerShell.

Brug denne kommendo til at få brugernavn og kodeord:
$UserCredential = Get-Credential

Lav session til Exchange Online:
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Og til sidst:
Import-PSSession $Session

Nu er du forbundet og kan køre andre kommandoer.

 

Husk når du er færdig, at afslutte sessionen med:
Remove-PSSession $Session
Afslutter du ikke sessionen, afsluttes den selv efter noget tid. Men får du for mange uafsluttede sessioner, kan du ikke komme ind før en af dem udløber.

Der er nogle begræsninger, som ikke kan ændres i Office 365. Nogle er næsten ligemeget, fordi man aldrig kommer til at røre dem. Men andre kan man ramme i. Fx kan du maksimalt have 1000 mapper i Outlook på Exchange Online, har du mere går synkronisering m.v. i ged! Og der er filnavne i OneDrive for Business der ikke kan bruges - og maksimal længde på filnavne inkl. hele stien ned til filen når den tilgås via en browser må maksimalt være 250 tegn.

 

For SharePoint Online:
http://office.microsoft.com/en-us/office365-sharepoint-online-enterprise-help/sharepoint-online-software-boundaries-and-limits-HA102694293.aspx

For Exchange Online:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/exchange-online-limits.aspx

Filetyper for OneDrive for Business:
http://support2.microsoft.com/kb/2933738